گالری

کسب مقام اول استانی
در مسابقات قطب کشوری رباتیک
سال ۱۴۰۱
کسب مقام دوم کشوری در ششمین فستیوال پیانو کلارا
در کنار استاد عزیزم پروفسور کلارا بوکوچوا
Previous
Next